СТАРОНКІ ДАПАМОГІ
  Каб звярнуцца ў пошук, трэба націснусь на кнопку [Back/Назад] вашага браўзера

ПОШУК:
 
- Базавы пошук
- Пашыраны пошук
- Пошук па слоўніках
- Прафесійны пошук
     - Пошук па нумарах
     - Булеўскі пошук
     - Аўтарытэтныя запісы
- Гісторыя пошукаў

ПРАГЛЯД ВЫНІКАЎ:
 
- Кароткі спіс
- Поўнае апісанне
- Слоўнікі

Пошук / прагляд па слоўніках.

Пабудова запатрабавання.

Слоўнікі Тлумачэнні
Імя асобы Для больш дакладнай ідэнтыфікацыі пры пошуку можна выкарыстаць або ініцыялы або ўводзіць імя [імя па бацьку] поўнасцю.
Прыклады
Иванов И. П.
Иванов Иван
Иванов Иван Петрович

Рэжым пошуку Тлумачэнні
Усе рэжымы Колькасць запісаў у адказе абмежавана 10000.
Па алфавіту пачынаючы с... Азначце пачатковую частку пошукавага тэксту. Усячэнне справа аўтаматычнае (сімвал "?" уводзіць не патрабуецца).
Пошук не чулы да рэгістра сімвалаў (маленькія або вялікія літары).
Прыклады
пошук па аўтару: Миха
пошук па рубрыцы: Охрана природ
З пачатку поля (падрубрыкі) Азначце пошукавы тэкст поўнасцю або яго пачатковую частку. Усячэнне справа аўтаматычнае. Для ўсячэння слоў усярэдзіне тэксту выкарыстайце сімвал "?". У пачатку тэксту сімвал усячэння не дазваляецца.
Пошук не чулы да рэгістра сімвалаў (маленькія або вялікія літары).
Пры ўводзе пошукавага тэксту апускаюцца знакі пунктуацыі і дужкі, прынятыя пры выснове адпаведных палёў у бібліяграфічнае апісанне. Апускаюцца таксама падвойныя двукоссі. Пры ўводзе прадметных рубрыкаў апускаецца знак "–" між падрубрыкамі.
Прыклады
пошук па аўтару: Николаев Михаил Иванович
пошук па рубрыцы: Природ? ресурсы
Усе словы Азначце словы, падзеленыя прабеламі. Усё словы павінны сустракацца ў пошукавым тэрміне, парадак слоў адвольны. Для ўсячэння слоў выкарыстайце сімвал "?". Левае ўсячэнне слоў не дазваляецца.
Пошук не чулы да рэгістра сімвалаў.
Прыклад
пошук па рубрыцы: аналіз хімічны
Любое са слоў Азначце словы, падзеленыя прабеламі. Хаця б адно з слоў павінна сустракацца ў пошукавай вобласці запіса. Для ўсячэння слоў выкарыстайце сімвал "?". Левае ўсячэнне слоў не дазваляецца.
Пошук не чулы да рэгістра сімвалаў.
Прыклад
пошук па рубрыцы: исследов? проба анализ
Фраза Азначце фразу, якая складаецца з слоў падзеленых прабеламі. Знакі пунктуацыі апускаюцца. Усё словы фразы павінны запар сустракацца ў пошукавай вобласці запіса. Для ўсячэння слоў фразы выкарыстайце сімвал "?". Левае ўсячэнне слоў не дазваляецца.
Пошук не чулы да рэгістра сімвалаў.
Прыклад
пошук па рубрыцы: метод? защиты информации
[ Пошук у ЭК ]