home page   АИС "Историко-культурное наследие Беларуси"[?]  
  Базовый | Расширенный | Профессиональный | Словарь персоналий | Тематический словарь | По видам объектов История запросов  Заказы    Регистрация

   Запрос: a001a="BY-SEK-479490"
   Записи: 1 - 11 из 11 (стр. 1 из 1)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
   2008   Гістарычна-археалагічны зборнік = Historical-archaeological collection / Інстытут гісторыі, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. — Вып. 24 / [рэдкалегія: А. А. Каваленя (галоўны рэдактар) і інш.]
   2010   Гістарычна-археалагічны зборнік = Historical-archaeological collection / Інстытут гісторыі, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. — Вып. 25 / [рэдкалегія: А. А. Каваленя (галоўны рэдактар) і інш.]
   2003 Літвін, Аляксей Міхайлавіч (доктар гістарычных навук ; нар. 1951) Антысавецкія ваенна-паліцэйскія фарміраванні на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 1941 - 1944 гг. Вытокі. Структура. Дзейнасць : аўтарэф. дыс. … д-ра гіст. навук : 07.00.02 / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі
   2013   Гістарычна-археалагічны зборнік = Historical-archaeological collection / Інстытут гісторыі, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. — Вып. 28 / [рэдкалегія: А. А. Каваленя (галоўны рэдактар) і інш.]
   2009   Белавежская пушча : вытокі запаведнасці, гісторыя і сучаснасць / [В. Г. Белявец і інш. ; рэдкал.: А. А. Каваленя (старшыня) і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі
   2012   Гістарычна-археалагічны зборнік = Historical-archaeological collection / Інстытут гісторыі, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. — Вып. 27 / [рэдкалегія: А. А. Каваленя (галоўны рэдактар) і інш.]
   2006   Гісторыя Мінска = История Минска / У. А. Бабкоў [і інш.] ; пад рэдакцыяй У. А. Бабкова ; мастакі: У. М. Жук, Г. Г. Паплаускі
   2007   Гістарычна-археалагічны зборнік = Historical-archaeological collection / Інстытут гісторыі, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. — Вып. 23 / [рэдкалегія: А. А. Каваленя (галоўны рэдактар) і інш.]
   2012   Гісторыя Пінска. Ад старажытнасці да сучаснасці : да 915-й гадавіны з першага летапіснага ўпамінання / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі ; [А. М. Літвін і інш. ; рэдкалегія: А. М. Літвін (адказны рэдактар) і інш.]
   2015 Бароўская, Вольга Мікалаеўна (кандыдат гістарычных навук ; нар. 1987) Беларускае пытанне на савецка-польскіх перагаворах 1918-1921 гг. : дысертацыя на саісканне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук : спецыяльнасць 07.00.02 Айчынная гісторыя / Бароўская Вольга Мікалаеўна ; навуковы кіраўнік Літвін А. М. ; Дзяржаўная навуковая ўстанова "Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі"
   2011   Гістарычна-археалагічны зборнік = Historical-archaeological collection / Інстытут гісторыі, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. — Вып. 26: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Актуальныя праблемы ранняй гісторыі славян", Мінск, 29―30 верасня 2009 г. / [навуковы рэдактар В. М. Ляўко]
Записей на стр.